Digitale handtekening met ValidSign

Validsign digitaal ondertekenen

Digitale handtekeningen. Rechtsgeldig, veilig, snel en efficient.

Waarom ValidSign?

Validsign is het meest gebruikte eSignature- en DTM-platform in Nederland en wordt vertrouwd door tien duizenden gebruikers in Nederland.  ValidSign wordt op honderden manieren gebruikt in bijna alle professionele sectoren en op alle bedrijfsafdelingen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, juridische zaken, human resources, sales, vastgoed en de gezondheidszorg.    
 
Het uitgebreide elektronische ondertekeningsproces van ValidSign voldoet volledig aan alle relevante wetgeving en richtlijnen in de Europese Unie en andere delen van de wereld. De Amerikaanse E-SIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) en de Europese richtlijn 1999/93/EG bepalen beide dat elektronische documenten en handtekeningen juridisch bindend zijn en dezelfde rechtsgevolgen hebben als traditionele papieren documenten en handgeschreven handtekeningen. Dertig Europese landen (EU-27, Kroatië, Turkije en Liechtenstein) hebben de richtlijn 1999/93/EG al doorgevoerd.
ValidSign voldoet aan deze richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw ondertekende documenten dezelfde betekenis en rechtsgevolgen hebben als een traditioneel papieren document dat met pen en inkt is ondertekend.


Meer weten? of bel : 088-0323000

 


 


Google+