Download Brochure

ELO Document Management

Het alles-in-een Document Management software pakket.


ELO Office

Uw oplossing voor elektronisch archiveren en document management

ELOoffice is de ideale oplossing om het dagelijks werk te vereenvoudigen en versnellen. De papierstroom wordt beperkt en benodigde informatie kan razendsnel worden teruggevonden. ELOoffice is vanwege zijn beperkte functionaliteit en lage aanschafprijs in de eerste plaats bedoeld voor kleine ondernemers en ‘stand-alone’ toepassingen.

Wilt u ...

 • Razendsnel en trefzeker de juiste documenten vinden?
 • Overzicht behouden over de dagelijks toenemende stroom documenten?
 • Geen enorme stapels papier meer op uw bureau?
 • Taken sneller kunnen uitvoeren?
 • E-mails eenvoudig archiveren en overzichtelijk beheren?
 • Uw productiviteit en die van uw team verhogen?
 • Uw documenten veilig elektronisch opslaan


... dan biedt ELOoffice precies wat u zoekt!

ELOoffice

Eenvoudigweg beter georganiseerd

De opbouw van ELOoffice is gebaseerd op de bekende manier van ordenen met behulp van archieven, dossierkasten, mappen en registers. Daardoor kan vrijwel iedereen zonder uitvoerige training direct met de software aan de slag.
Met de muis kan de gebruiker eenvoudig door de mappenstructuur navigeren, mappen openen en door documenten bladeren.

Voorbereid op de toekomst

Dankzij de import- en exportfunctie is het mogelijk documenten, mappen of zelfs complete archieven tussen twee computers en de uitgebreidere versies ELOprofessional en ELOenterprise uit te wisselen. De onderlinge compatibiliteit van de verschillende ELO-oplossingen zorgt ervoor dat uw investering ook bij toekomstige groei niet verloren gaat.
 

Meer weten ? of Tel : 088-0323000  DOWNLOAD BROCHURE


ELOprofessional

De krachtige oplossing voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen

Document management systemen (DMS) dienen voor het elektronisch archiveren en beheren van documenten en informatie. Ze bieden mogelijkheden tot een efficiënt beheer van, snelle toegang tot en betrouwbare controle van informatie gedurende alle fases van de levenscyclus ervan.

Hierdoor is het mogelijk sneller, efficiënter, veiliger en goedkoper te werken.

Een DMS vormt het centrale kennisplatform waarop alle informatie (zowel op papier als digitaal) bijeen is gebracht om zo nodig snel te kunnen worden opgevraagd.
ELOprofessional

De belangrijkste voordelen van een ELO DMS zijn:

 • Documenten en informatie worden bijeengebracht in een elektronisch archief waardoor informatie centraal en snel beschikbaar is.
 • Branchespecifiek kunnen verschillende soorten documenten (contracten, e-mails, facturen, etc.) in aparte elektronische dossiers worden samengevoegd. Zo kan snel een duidelijk overzicht van alle informatie over specifieke taken worden verkregen.
 • E-mails kunnen inclusief bijlagen aan specifieke bedrijfsprocessen worden gekoppeld en overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden bewaard.
 • Met behulp van elektronische workflows kunnen afdelingsoverstijgende ondernemingsprocessen worden aangestuurd, zodat taken op tijd worden uitgevoerd.
 • Van afzonderlijke documenten wordt de wijzigingshistorie bijgehouden en bewaard waardoor betrouwbaarheid en transparantie zijn gewaarborgd, met name wanneer meer mensen met dezelfde documenten werken.
 • Alle belangrijke bedrijfsinformatie wordt conform de wettelijke voorschriften bewaard.
 • De ELO-software kan flexibel worden geïntegreerd in Microsoft Office-programma's en een groot aantal andere bedrijfstoepassingen, waaronder ERP-, CRM-, CAD- en e-mailsystemen. Hierdoor ontstaat één centraal informatieplatform.

Welke DMS-oplossing is voor uw onderneming het best?

Elk bedrijf stelt weer zijn eigen specifieke eisen aan om een optimaal rendement uit zijn DMS-systeem te halen. ELO heeft hiervoor een ruim aanbod aan aanvullende uitbreidingsmodules en -interfaces.

Wij vertellen u graag meer.

Wilt u weten welke meerwaarde ELOprofessional uw onderneming kan bieden? Maak dan een afspraak voor een presentatie bij u op het bedrijf.

Meer weten ? of Tel : 088-0323000 DOWNLOAD BROCHURE


ELOenterprise

De juiste architectuur voor optimale prestaties

Een Enterprise Content Management (ECM)-systeem maakt het mogelijk alle kennis in een onderneming op een efficiënte manier te verzamelen en te beheren. Het gaat daarbij om kennis die in de hoofden van de medewerkers aanwezig is of die is vastgelegd in uiteenlopende bedrijfsgegevens in verschillende bestandsformaten.

ELO's ECM-oplossingen zijn zo ontwikkeld dat relevante informatie, bedrijfsprocessen en mensen gericht worden samengebracht om zaken efficiënt te kunnen afhandelen.

Risico's minimaliseren en de concurrentiekracht vergroten

De Service Oriented Architecture (SOA) van ELOenterprise zorgt voor een optimale integratie van de ELO ECM-functies met ondernemingsspecifieke bedrijfsapplicaties. ELO maakt het mogelijk processen los te koppelen van die applicaties. Het bedrijfsproces staat daarbij centraal, zodat u ervan verzekerd bent dat alle elementen van uw IT-infrastructuur met elkaar kunnen communiceren en informatie veilig kan worden uitgewisseld.

Elo Enterprise

De belangrijkste voordelen van ELOenterprise zijn:

 • Hoge schaalbaarheid voor grote hoeveelheden data en een groot aantal gebruikers.
 • Geschikt voor multi-user gebruik: documenten kunnen door meerdere gebruikers tegelijk worden gebruikt zonder dat die inzage in elkaars gegevens hebben of elkaars inlogcodes moeten gebruiken.
 • Geschikt voor clustering voor een hoge beschikbaarheid bij het werken met parallelle serveromgevingen.
 • Systeemonafhankelijk voor gebruik met nagenoeg alle besturingssystemen.
 • Volledig e-mail-management: e-mails worden conform de bedrijfsprocessen en wettelijke voorschriften verwerkt, gearchiveerd en beheerd. Dit bespaart tijd en kosten..
 • Web Content Management: standaard is een krachtige CMS-module inbegrepen voor het eenvoudig maken, beheren en online zetten van websites.
 • Snelle, naadloze en krachtige integratie in de aanwezige IT-infrastructuur met innovatieve modules als ELO Business-Logic-Provider.

Wij vertellen u graag meer.

Wanneer u wilt weten welke verdere voordelen ELOenterprise u kan bieden en welke meerwaarde Kyocera en ELO voor uw onderneming kunen betekenen, maak dan een afspraak voor een presentatie bij u op het bedrijf.

Meer weten ? of Tel : 088-0323000


 


Google+