Scannervision

Capture, Process, Store
De scansoftware van Scannervision is de basis van alle scanfunctionaliteiten en connectoren voor CRM & ERP paketten die MaDox Groep levert.
 

   
   

Scannervision levert een server oplossing waar alle gescande documenten worden opgevangen (Capture) en vervolgens verwerkt (Process) worden op basis van een door ons gedefinieerd werkproces.

Vervolgens stuurt de server software het naar de juiste bestemming.(Store)
(ERP, CRM, Cloud oplossing , E-mail etc.)

Scannervision levert een MFP oplossing die rechtstreeks vanaf de Multifunctional dmv het Touchscreen paneel metadata aan het document meegeeft zonder tussenkomst een PC.

Scannervision wordt standaard geleverd met een Desktop oplossing om vanachter de PC de documenten te verwerken en te voorzien van de benodigde gegevens. Deze worden vervolgens naar de server gestuurd om verwerkt te worden en opgeslagen op de juiste bestemming.

Meer weten ?

 


Google+